Hệ thống Nhà thông minh SCON Smart Gold

12,960,000

Gói giải pháp gồm:

01 Bộ điều khiển trung tâm

02 Công tắc chiếu sáng – 1 nút

02 Công tắc chiếu sáng – 2 nút

01 Công tắc chiếu sáng – 4 nút

01 Bộ điều khiển hồng ngoại